novosti


Novi Sad, 20. februar 2018.

Održana otvarajuća konferencija projekta "Razvoj prelaznog puta u oblasti Kubekhaza (Mađarska) - Rabe (Srbija)"

Na otvarajućoj konferenciji u Master centru Novosadskog sajma, predstavljen je projekat „Razvoj prelaznog puta u oblasti Kubekhaza- Rabe”, koji se realizuje u okviru Interreg IPA programa prekogranične saradnje između Mađarske i Srbije. Na konferenciji su učestvovali predstavnici nekoliko Ministarstava i sekretarijata obe zemlje, učesnici projekta, zainteresovani građani, predstavnici lokalnih samouprava i mediji.

Ovim projektom obezbediće se uslovi za otvaranje novog graničnog prelaza između Srbije i Mađarske, na tromeđi Mađarske, Srbije i Rumunije.Vodeći partner na projektu je mađarska NIF -Nacionalna agencija za infrastrukturu, sa partnerima: Javnim preduzećem "Putevi Srbije" i Javnim preduzećem “Zavod za urbanizam Vojvodine”.

“Ovaj projekat je sufinansiran od strane Evropske unije , kroz Interreg IPA program. Vredan je 5.4 miliona evra od kojih je Nacionalnoj agenciji za infrastrukturu dodeljeno 4,6 miliona evra. Pred nama je posao eksproprijacije zemljišta, rehabilitacija 844 metara postojećeg puta, izrada planske dokumentacije i izgradnja novog puta dužine 2309 metara.” Zavod za urbanizam Vojvodine je zajedno sa partnerima, još 2016. godine konkurisao sa predlogom projekta “Razvoj prelaznog puta u oblasti Kubekhazi - Rabe”. Projekat je odobren za finansiranje u februaru 2017. godine a donatorski sporazum potpisan je u oktobru iste godine. Time su stvoreni svi uslovi za početak realizacije ovog značajnog prekograničnog, nacionalnog i pokrajinskog projekta.Iako opština Novi Kneževac statistički nije svrstana u nerazvijene opštine, ona funkcionalno zaostaje za prosekom Vojvodine. Zato, ovaj IPA projekat donosi višestruki benefit, kako za opštinu, tako i za severni deo Banata.

Projekat će trajati 36 meseci, zaključno sa septembrom 2019. godine. Osim što će doprineti boljim međudržavnim ekonomskih odnosima, on će olakšati komunikaciju u domenu kulture, turizma i obrazovanja. Sprovođenje projekta omogućiće neometano odvijanje saobraćaja na javnom putu i rasteretiti granične prelaze Horgoš-Reske i Kelebija-Tompa. Takođe, olakšaće saobraćanje pešacima i biciklistima, i samim tim unaprediti zaštitu prirodne sredine, što je jedna od najvažnijih direktiva EU.
  • kontakt informacije
  •   zavurbvo@gmail.com
  •               021/529-444
  • kontakt