novosti


19. maj 2010.

JP Zavod za urbanizam Vojvodine dobio dva IPA projekta

Prvi poziv za konkurisanje objavljen je u decembru 2009. godine.
U okviru prvog poziva Zavod je konkurisao zajedno sa Mađarskim partnerom iz Budimpešte - Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
Zajednički projekti odnose se na izrade projekata za rehabilitaciju puteva u opštinama koje se nalaze u pograničnoj zoni naše dve države:

1. Rehabilitation Planning of Bácsalmás-Bajmok Cross-border Connecting Road
(Teritorija opštine Bačka Topola)

Ovim projektom je predviđeno da se izradi kompletna projektno tehnička dokumentacija sa dozvolom za izvođenje radova za putni pravac dužine od 45 km na teritoriji opštine Bačka Topola od granice sa Republikom Mađarskom (granični prelaz Bajmok) - do naselja Bačka Topola.

2. Rehabilitation Planning of Tiszasz-Djala Cross-border Connecting Road
(Teritorija opština Novi Kneževac i Čoka)

Ovim projektom je predviđeno da se izradi kompletna projektno tehnička dokumentacija sa dozvolom za izvođenje radova za putni pravac dužine od 47,8 km na teritoriji opština Novi Kneževac i Čoka, od granice sa Republikom Mađarskom (granični prelaz Đala) - do naselja Novi Kneževac - naselje Čoka - tromeđa Republike Mađarske, Republike Rumunije i Republike Srbije - granični prelaz Rabe.

Evropska zajednica je kroz projekte Rehabilitation Planning of Bácsalmás-Bajmok Cross-border Connecting Road i Rehabilitation Planning of Tiszasz-Djala Cross-border Connecting Road, prepoznala njihov značaj kroz uticaj na lokalno stanovništvo i razvoj obuhvaćenih delova regija, te je vodeći partner iz Republike Mađarske - Lead Beneficiary 19. maja 2010. godine od predstavnika IPA programa prekogranične saradnje Republika Mađarska - Republika Srbija dobio pismeno obaveštenje da su oba projekta prihvaćena.
Realizacija oba projekta se planira u periodu juni 2010. - oktobar 2011. godine (16 meseci).

Na ovaj način, Autonomnoj Pokrajini Vojvodini će Evropska Unija, donacijom od oko 700.000 evra, omogućiti da se uradi projektna dokumentacija za ojačanje / rehabilitaciju / pojačano održavanje puta - rekonstrukciju ova dva veoma važna putna pravca prema susednoj Mađarskoj, u ukupnoj dužini od oko 92,80 km.

Izgradnjom odgovarajuće infrastrukture premostiće se do sadašnja slaba saobraćajna povezanost što će imati za rezultat efikasniju razmenu ljudi, dobara i usluga, odnosno ostvarivanje mogućnosti za lakši pristup poslovima, tržištu, nove privredne aktivnosti, razmenu iskustava i znanja - ujednačenost razvoja četiri pogranične oblasti.

Putne mreže će pored lokalnog imati i širi značaj šinjenicom da će biti kvalitetnije povezane sa koridorom 10, autoputem E-75, koji je glavni saobraćajni pravac prema Makedoniji , Grčkoj, Albaniji i dr.

Izrada odgovarajuće dokumentacije i zakonom propisanih odobrenja, prvi je korak ka realizaciji navedenih projekata.


            
  • kontakt informacije
  •   zavurbvo@gmail.com
  •               021/529-444
  • kontakt