новости


Шабац, 4. март 2011.

Јавна презентација Нацрта Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута I реда бр. 21 Нови Сад – Рума – Шабац и државног пута I реда бр. 19 Шабац – Лозница

Од 17. фебруара до 18. марта 2011. године у току је јавни увид Нацрта Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута I реда бр. 21 Нови Сад – Рума – Шабац и државног пута I реда бр. 19 Шабац – Лозница и Извештаја о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута I реда бр. 21 Нови Сад – Рума – Шабац и државног пута I реда бр. 19 Шабац – Лозница, који се могу видети у зградама скупштина градова Нови сад, Сремска Митровица, Шабац, Лозница и скупштина општина Сремски Карловци, Богатић, Рума и Ириг.

У организацији Републичке агенције за просторно планирање одржана је јавна презентација Нацрта просторног плана и Извештаја о стратешкој процени утицаја одржана је 4. марта 2011. године у Регионалном центру за професионално развој запослених у образовању у Шапцу.

На јавној презентацији је Обрађивач Плана, ЈП Завод за урбанизам Војводине, изложио основне разлоге и циљеве за израду Плана, концепцију и планска решења.
PPPPN_M-21_i_M-19_NACRT-tekstualni_deo000M-21_PPPPN-STRATESKA PROCENA-2-100000-Model

011M-21_PPPPN-NACRT-NAMENA-2-100000-Model

012M-21_PPPPN-NACRT-INFRASTRUKTURA-2-100000-Model

013M-21_PPPPN-NACRT-ZASTITA-2-100000-Model

014M-21_PPPPN-NACRT-ZONE-2-100000-Model

040-LEGENDA-M-21-SINHRON_PLAN_2500-Model

041-M-21-SINHRON_PLAN_2500-Model

042M-21-SINHRON_PLAN_2500-Model

043-M-21-SINHRON_PLAN_2500-Model

044-M-21-SINHRON_PLAN_2500-Model

045-M-21-SINHRON_PLAN_2500-Model

046-M-21-SINHRON_PLAN_2500-Model

047-M-21-SINHRON_PLAN_2500-Model

048-M-21-SINHRON_PLAN_2500-Model

049-M-21-SINHRON_PLAN_2500-Model

0410-M-21-SINHRON_PLAN_2500-Model

0411-M-21-SINHRON_PLAN_2500-Model


  • контакт информације
  •   zavurbvo@gmail.com
  •               021/529-444
  • контакт