новости


Нови Сад, 20. фебруар 2018.

Одржана отварајућа конференција пројекта "Развој прелазног пута у области Кубекхаза (Мађарска) - Рабе (Србија)"

На отварајућој конференцији у Мастер центру Новосадског сајма, представљен је пројекат „Развој прелазног пута у области Кубекхаза- Рабе”, који се реализује у оквиру Интеррег ИПА програма прекограничне сарадње између Мађарске и Србије. На конференцији су учествовали представници неколико Министарстава и секретаријата обе земље, учесници пројекта, заинтересовани грађани, представници локалних самоуправа и медији.

Овим пројектом обезбедиће се услови за отварање новог граничног прелаза између Србије и Мађарске, на тромеђи Мађарске, Србије и Румуније.Водећи партнер на пројекту је мађарска НИФ -Национална агенција за инфраструктуру, са партнерима: Јавним предузећем "Путеви Србије" и Јавним предузећем “Завод за урбанизам Војводине”.

“Овај пројекат је суфинансиран од стране Европске уније , кроз Интеррег ИПА програм. Вредан је 5.4 милиона евра од којих је Националној агенцији за инфраструктуру додељено 4,6 милиона евра. Пред нама је посао експропријације земљишта, рехабилитација 844 метара постојећег пута, израда планске документације и изградња новог пута дужине 2309 метара.” Завод за урбанизам Војводине је заједно са партнерима, још 2016. године конкурисао са предлогом пројекта “Развој прелазног пута у области Кубекхази - Рабе”. Пројекат је одобрен за финансирање у фебруару 2017. године а донаторски споразум потписан је у октобру исте године. Тиме су створени сви услови за почетак реализације овог значајног прекограничног, националног и покрајинског пројекта.Иако општина Нови Кнежевац статистички није сврстана у неразвијене општине, она функционално заостаје за просеком Војводине. Зато, овај ИПА пројекат доноси вишеструки бенефит, како за општину, тако и за северни део Баната.

Пројекат ће трајати 36 месеци, закључно са септембром 2019. године. Осим што ће допринети бољим међудржавним економских односима, он ће олакшати комуникацију у домену културе, туризма и образовања. Спровођење пројекта омогућиће неометано одвијање саобраћаја на јавном путу и растеретити граничне прелазе Хоргош-Реске и Келебија-Томпа. Такође, олакшаће саобраћање пешацима и бициклистима, и самим тим унапредити заштиту природне средине, што је једна од најважнијих директива ЕУ.
  • контакт информације
  •   zavurbvo@gmail.com
  •               021/529-444
  • контакт