новости


јануар 2010.

Интервју: Владимир Зеленовић, директор ЈП Завода за урбанизам Војводине 

Завод за урбанизам, у различитим облицима организовања, постоји у АП Војводини од 1950. године, што значи да ће ускоро обележити велики јубилеј – 60 година рада.
Током тог дугог периода, неколико пута је мењао име, али и начин финансирања – до 1964. године био је буџетска институција, а од те године је, решењем Извршног већа Војводине, Завод почео да се финансира по принципу оствареног дохотка. Од тада, Завод интезивира рад на изради урбанистичке и просторно-планске документације за велики број насеља и општина у Војводини и почиње интезиван рад на изради студија и пројеката у области водоснабдевања насеља, водовода и канализације као и израду одлука о уређењу грађевинског земљишта у градовима и општинским центрима. Укратко, Завод се профилише као покрајинска установа која врши делатности и послове од посебног друштвеног интереса. Нови Статут Завода који је донет 1977. године први пут дефинише и научноистраживачки рад као делатност Завода.... даље

Нови Сад, 28. децембар 2009.

Додела новогодишњих пакетића деци запослених радника 

Дана 28.12.2009. године у просторијама Завода организована је додела новогодишњих пакетића за децу запослених.
За 39-оро деце различитог узраста од 0-15 година обезбеђени су пакетићи са слаткишима и другим садржајима примереним њиховом узрасту.
У уметничком делу програма, ангажовани су глумци "Креативног студија Чаролија" и извели су представу: "Музика или .... ништа" коју су деца са великим интересовањем гледала. Након програма, у сали се појавио "Деда Мраз" ... даље

Нови Сад, 9. децембар 2009.

Одлука о изради регионалног просторног плана АП Војводине 

Посланици Скупштине АПВ донели су Одлуку о изради регионалног просторног плана АП Војводине, чије доношење је од стратешког значаја за Покрајину због њене дугорочне концепције развоја, организације, уређења, заштите и коришћења територије. Циљ доношења Регионалног просторног плана је и дефинисање планских начела и критеријума за рационално коришћење и очување пољопривредног земљишта, водних и осталих природних ресурса, као и обезбеђивање просторних услова за развој, изградњу и реконструкцију регионалних инфраструктурних система. Овим планом се развија мрежа насеља, активира територијални капитал и потенцијали неразвијених подручја за развој, размештај индустирје, пољопривреде, грађевинарства, шумарства, енергетике, туризма и других делатности. Сврха му је да подстакне регионалне специфичности и јачање регионалног идентитета, али и утврђивање мера и просторних услова за саобраћај, економску, социјалну и еколошки одрживу интеграцију планског подручја и ширег окружења. Такође се утврђују мере за заштиту и унапређење животне средине, природних и културних добара, те већег нивоа конкурентности и ефикасности. ... даљеПриказано текстова 286 до 288 од укупно 289

  • контакт информације
  •   zavurbvo@gmail.com
  •               021/529-444
  • контакт