novosti


Novi Sad, 9. decembar 2009.

Odluka o izradi regionalnog prostornog plana AP Vojvodine 

Poslanici Skupštine APV doneli su Odluku o izradi regionalnog prostornog plana AP Vojvodine, čije donošenje je od strateškog značaja za Pokrajinu zbog njene dugoročne koncepcije razvoja, organizacije, uređenja, zaštite i korišćenja teritorije. Cilj donošenja Regionalnog prostornog plana je i definisanje planskih načela i kriterijuma za racionalno korišćenje i očuvanje poljoprivrednog zemljišta, vodnih i ostalih prirodnih resursa, kao i obezbeđivanje prostornih uslova za razvoj, izgradnju i rekonstrukciju regionalnih infrastrukturnih sistema. Ovim planom se razvija mreža naselja, aktivira teritorijalni kapital i potencijali nerazvijenih područja za razvoj, razmeštaj industirje, poljoprivrede, građevinarstva, šumarstva, energetike, turizma i drugih delatnosti. Svrha mu je da podstakne regionalne specifičnosti i jačanje regionalnog identiteta, ali i utvrđivanje mera i prostornih uslova za saobraćaj, ekonomsku, socijalnu i ekološki održivu integraciju planskog područja i šireg okruženja. Takođe se utvrđuju mere za zaštitu i unapređenje životne sredine, prirodnih i kulturnih dobara, te većeg nivoa konkurentnosti i efikasnosti. ... dalje

Novi Sad, 6. novembar 2009.

Početak priprema Zavoda na izradi regionalnog prostornog plana 

Dana 06.11.2009. Upravni odbor Zavoda je usvojio izmene i dopune Godišnjeg programa poslovanja za 2009. godinu. Time je stvoren materijalni okvir za početak pripremne faze za izradu Regionalnog prostornog plana APV.
S obzirom na značaj ovog Plana za APV a time i za Zavod, odmah su počele organizacione pripreme.... daljePrikazano tekstova 292 do 293 od ukupno 293

  • kontakt informacije
  •   zavurbvo@gmail.com
  •               021/529-444
  • kontakt