novosti


Despotovac, 25. mart 2010.

Skup na temu "Zaštita prirode i razvoj" 

U vreme kada ubrzani razvoj u kontekstu tranzicije nekontrolisano generiše mnoge faktore koji negativno utiču na zaštićena prirodna područja, a posebno planinska, prepoznala se potreba za definisanjem jasnijeg stava javnog sektora i pronalaženja modaliteta po kom bi se postojeci konflikti pomirili.

Podstaknuti takvom potrebom, Republička agencija za prostorno planiranje u saradnji sa Ministarstvom životne sredine i prostornog planiranja i Zavodom za zaštitu prirode Srbije, organizovala je stručni skup na temu "Zaštita prirode i razvoj".... dalje

Novi Sad, 24. mart 2010.

Sastanak predstavnika institucija u cilju angažovanja na izradi RPP APV 

Dana 24.03.2010. godine u prostojima Zavoda održan je treći u nizu sastanaka posvećenih izradi RPP APV.

U organizaciji Generalnog koordinatora – Republičke agencije za prostorno planiranje, Organizacione jedinice za teritoriju AP Vojvodine, okupili su se pored stručnjaka Zavoda, predstavnici Republičke agencije za prostorno planiranje, predstavnici Univerziteta u Novom Sadu, Fakulteta tehničkih nauka, PMF-a, Poljoprivrednog, Filozovskog i Tehnološkog fakulteta, Republičkog zavoda za razvoj, Instituta za arhitekturu i urbanizam, Instituta za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu.... dalje

Novi Sad, 11. februar 2010.

Vanredna skupština Vojvođanskog udruženja urbanista 

Vanredna skupština Vojvođanskog udruženja urbanista (VUU) održana je 11.02.2010. godine u prostorijama JP Zavod za urbanizam Vojvodine. Osnovni razlog sazivanja vanredne sednice je bio izbor novog predsednika Udruženja, jer je u prethodnom periodu predsednik VUU bio naš pokojni kolega arhitekta Mihajlo Rutar.
Pored predsednika i podpredsednika birani su i svi organi Udruženja.... daljePrikazano tekstova 283 do 285 od ukupno 286

  • kontakt informacije
  •   zavurbvo@gmail.com
  •               021/529-444
  • kontakt