ИНТЕРРЕГ ИПА


Информација о пројекту ИПА прекограничне сарадње Мађарска - Србија „Развој прекограничног прелаза Сантово - Бачки Брег са потребном царинарницом и објектима у функцији теретног саобраћаја“


Опис пројекта: Циљ пројекта је развој граничног прелаза Сантово - Бачки Брег за све врсте теретног саобраћаја. Гранични прелаз тренутно могу да користе само путничка возила и теретна испод 3,5т. Водећи корисник треба да припреми потребну грађевинску документацију за развој прелаза (одобрење, структурни инжењерски план и прелиминарну документацију утицаја на животну средину.

Корисник 1 ће израдити потребну планску документацију, идејни пројекат и пројекат за грађевинску дозволу.Пројектант ће бити изабран применом ПРАГ процедуре и припремиће пројектну документацију у складу са важећом регулативом. Корисник 2 ће израдити прву фазу процене утицаја на животну средину, како би се ублажили могући негативни утицаји на животну средину на српској страни.

Назив пројекта: Развој прекограничног прелаза Сантово - Бачки Брег са потребном царинарницом и објектима у функцији теретног саобраћаја

Акроним: Free crossing Backa

Идентификациони број пројекта: HUSRB/1903/2.1/0092

Укупан буџет пројекта: 469.925,50 ЕУР

Износ средстава Европске уније (ИПА): 399.436,67 ЕУР

Почетак пројекта: 01/02/2021

Крај пројекта: 31/07/2022

Водећи корисник: NIF Nemzeti Infrastruktúra Zártkörűen működő Részvénytársaság

Корисник 1: Јавно предузеће „Путеви Србије”

Корисник 2: ЈП Завод За Урбанизам Војводине, Нови Сад

Контакт информације:
Адреса: Váci út 45, Budapest, HU-1134
Контакт особа: Mariann Bacsa-Fodor
Емаил: bacsa-fodor.mariann@nif.hu
Телефон: +36-20-277-6873Активности у вези са пројектом  • контакт информације
  •   zavurbvo@gmail.com
  •               021/529-444
  • контакт