news


Beograd, 26. april 2021.

Javni uvid povodom izrade Prostornog plana područja posebne namene koridora autoputa Beograd-Zrenjanin-Novi Sad 

JAVNI UVID u Nacrt Prostornog plana područja posebne namene koridora autoputa Beograd – Zrenjanin – Novi Sad (u daljem tekstu: Nacrt prostornog plana) održaće se od 26. aprila do 25. maja 2021. godine u trajanju od 30 dana, svakog radnog dana u zgradama skupština Gradova Beograda, Pančeva, Zrenjanina i Novog Sada, kao i u zgradama skupština opština Opovo, Kovačica i Žabalj, odnosno biće objavljen na internet stranicama ministarstva nadležnog za poslove prostornog planiranja (www.mgsi.gov.rs) i jedinicama lokalne samouprave u obuhvatu predmetnog prostornog plana.

... more

Novi Sad, 07. april 2021.

Javni uvid u Nacrt Prostornog plana Republike Srbije od 2021. do 2035. godine i izveštaj o strateškoj proceni uticaja Prostornog plana Republike Srbije od 2021. do 2035. godine na životnu sredinu 

Obaveštavamo zainteresovane da je dana 5. aprila 2021. godine započeo javni uvid u Nacrt Prostornog plana Republike Srbije od 2021. do 2035. godine.

... more

Novi Sad, 22. februar 2021.

Održana sednica Odbora za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu životne sredine 

Odbor za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu životne sredine Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine na svojoj drugoj po redu sednici, razmotrio je i jednoglasno usvojio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o donošenju prostornog plana područja posebne namene predela „Vršačke planine.“

... moreDisplayed articles 4 to 6 of total 286

  • contact info
  •   zavurbvo@gmail.com
  •        +381 21 529 444
  • contact form