HUNGARY-SERBIA IPA PROGRAMME


Bačka Topola, December 14, 2011.

Opštini Bačka Topola predat glavni projekat rehabilitacije prekograničnog putnog pravca

Nakon uspešno okončanih projakata izrade glavnog projekta za rehabilitaciju prekograničnih priključnih puteva Bačalmaš-Bajmok i Tisasiget-Đala, koji su se odvijali u okviru IPA programa prekogranične saradnje između Mađarske i Srbije, direktor Zavoda za urbanizam Vojvodine, Vladimir Zelenović, uručio je izrađene planove predstavnicima opštine Bačka Topola.


Obe strane su se složile da je ova planska dokumentacija, koja je najvećim delom donacija Evropske unije, od izuzetnog značaja za dalji razvoj opština na čijim teritorijama se nalaze ovi putni pravci, kao i cele regije.

Direktor Zelenović je izrazio zadovoljstvo izvršenim radovima i zahvalio se izvođačima koji su profesionalno i u zadatom vremenskom okviru završili ovaj veliki posao.Takođe je istakao i značaj ovih projekata za Zavod jer predstavljaju vredno iskustvo u vođenju projekata po komplikovanim evropskim procedurama.

Planska dokumentacija biće dodeljena i opštinama Čoka, Novi Kneževac i gradu Subotici, čime se stvaraju preduslovi za ulazak u samu realizaciju rehabilitacije ovih putnih pravaca, a radi se o investiciji vrednoj više miliona evra.