news archive


Bratislava, January 31 - February 2, 2012.

Final events of DATOURWAY project

Od 31. januara do 2. februara 2012. godine, održana je poslednja radionica i završna konferencija na DATOURWAY radionici u Bratislavi i Šamorinu u Slovačkoj.

Na radionici su predstavljeni rezultati DATOURWAY projekta realizovani u protekle tri godine, izvršena je prezentacija Danube Region DaTourInfo website–a koji je urađen kao jedan od značajnih rezultata ovog internacionalnog projekta i predstavljeni su rezultata Pilot projekata koji su realizovani tokom trogodišnjeg perioda projekta.

Zavod su u Slovačkoj predstavljali Tamara Zelenović Vasiljević i Vladimir Pihler."Béda-Karapancsa" pilot project - pdf 1
"Béda-Karapancsa" pilot project - pdf 2
  • contact info
  •   zavurbvo@gmail.com
  •        +381 21 529 444
  • contact form