news archive


Inđija, 30. novembar 2020.

RANI JAVNI UVID U IZMENE I DOPUNE PLANA GENERALNE REGULACIJE NASELJA INĐIJA

Obaveštava se zainteresovana javnost da je Skupština opštine Inđija donela Odluku o izradi Izmena i dopuna Plana generalne regulacije naselja Inđija, koja je objavljena u ''Službenom listu opštine Inđija'' broj 23/20.

Odeljenje za urbanizam, komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine Opštinske uprave Inđija, kao nosilac izrade navedenog plana, organizuje rani javni uvid u cilju upoznavanja javnosti sa opštim ciljevima i svrhom izrade plana, mogućim rešenjima za razvoj prostornih celina, mogućim rešenjima za urbanu obnovu, kao i efektima planiranja.

Rani javni uvid održaće se u trajanju od 15 dana, od 02. decembra 2020. godine do 17. decembra 2020. godine.

Materijal za izradu Izmena i dopuna Plana generalne regulacije naselja Inđija biće izložen u zgradi Skupštine opštine Inđija, Ulica cara Dušana broj 1, u Inđiji, i dostupan na uvid zainteresovanoj javnosti:

- u analognom i digitalnom obliku, u zgradi Skupštine opštine Inđija, Ulica cara Dušana broj 1, Inđija.

- u digitalnom obliku na zvaničnoj internet adresi opštine Inđija (http://www.indjija.net/)

Pravna i fizička lica mogu da dostave primedbe i sugestije na Materijal za izradu Izmena i dopuna Plana generalne regulacije naselja Inđija, u pisanom obliku, na adresu Odeljenja za urbanizam, komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine Opštinske uprave Inđija, Ulica cara Dušana broj 1, Inđija, najkasnije do 17. decembra 2020. godine.
  • contact info
  •   zavurbvo@gmail.com
  •        +381 21 529 444
  • contact form