news archive


Žabalj, 7. oktobar 2020.

Javni uvid u nacrt plana generalne regulacije naselja Žabalj

JAVNI UVID u Nacrt Plana generalne regulacije naselja Žabalj, izrađen od strane JP „Zavod za urbanizam Vojvodine“ Novi Sad, trajaće u periodu od 29. septembra do 29. oktobra 2020. godine.

Nacrt PGR-a naselja Žabalj biće izložen u zgradi Opštinske uprave Žabalj, u ulici Nikole Tesle 45, svakog radnog dana od 9 do 14 časova. Sva potrebna obaveštenja o Nacrtu PGR-a naselja Žabalj, mogu se dobiti u Odeljenju za urbanizam, građevinarstvo, ozakonjenje i saobraćaj Opštinske uprave opštine Žabalj.

Javna prezentacija PGR-a naselja Žabalj održaće se 16.10.2020. godine u Skupštinskoj sali Opštine Žabalj od 12 do 14 časova.

Javna sednica komisije za planove, odžaće se 10.11.2020. godine u Skupštinskoj sali Opštine Žabalj od 12 časova. U toku javne sednice, sva prisutna fizička i pravna lica koja su podnela primedbe u vezi sa nacrtom plana u pisanom obliku, mogu obrazložiti primedbe pred Komisijom za planove Skupštine opštine Žabalj.
  • contact info
  •   zavurbvo@gmail.com
  •        +381 21 529 444
  • contact form