Јавне набавке


30. априла 2018. - ЗАВРШЕНО

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда за услугу инфраструктурног одржавања система електронске писарнице и интранет портала, број ЈНППБОЈП-2/02-767

ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ
   Железничка 6/III, Нови Сад


Обавештење о покретању преговарачког поступка услуге инфраструктурног одржавања система електронске писарнице и интранет портала, број ЈНППБОЈП-2/02-767


Обавештење о покретању преговарачког поступка
Конкурсна документација - инфраструктурно одржавањe система електронске писарнице и интранет портала
  
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

  • контакт информације
  •   zavurbvo@gmail.com
  •               021/529-444
  • контакт