Јавне набавке


7. децембар 2017. - ЗАВРШЕНО

П О З И В за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности резервних делова за мултифункционалне апарате за штампање, скенирање и копирање са услугом сервиса број: ЈНМВ-1/10-2555

ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ
   Железничка 6/III, Нови Сад


Упућује: П О З И В за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности резервних делова за мултифункционалне апарате за штампање, скенирање и копирање са услугом сервиса број: ЈНМВ-1/10-2555


Позив за достављање понуде
Конкурсна документација - резервни делови за мултифункционалне апарате за штампање, скенирање и копирање са услугом сервиса
  
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

  • контакт информације
  •   zavurbvo@gmail.com
  •               021/529-444
  • контакт