Јавне набавке


27. јануар 2014. - ЗАВРШЕНО

П О З И В за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуге одржавања рачунарске опреме са обезбеђивањем и заменом резервних делова број: ЈНМВ-2/03

ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ
   Железничка 6/III, Нови Сад


Упућује: 1. П О З И В за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуге одржавања рачунарске опреме са обезбеђивањем и заменом резервних делова број: ЈНМВ-2/03


Позив за достављање понуде
Конкурсна документација - одржавања рачунарске опреме са обезбеђивањем и заменом резервних делова


Питања и одговори

1. Одговори на постављена питања у вези ЈНМВ-2/03 od 06.02.2014
2. Одговори на постављена питања у вези ЈНМВ-2/03 od 07.02.2014
Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ-2/03









  • контакт информације
  •   zavurbvo@gmail.com
  •               021/529-444
  • контакт