Јавне набавке


6. новембар 2013. - ЗАВРШЕНО

П О З И В за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности лиценци за графичку обраду података број: ЈНМВ-1/13

ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ
   Железничка 6/III, Нови Сад


Упућује: 1. П О З И В за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности лиценци за графичку обраду података број: ЈНМВ-1/13


Позив за достављање понуде
Конкурсна документација-Лиценце за графичку обраду података
Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ-1/13

  • контакт информације
  •   zavurbvo@gmail.com
  •               021/529-444
  • контакт