Јавне набавке


6. новембар 2013. - АКТУЕЛНО

П О З И В за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности материјала за репрезентацију (новогодишњи поклони и рекламни материјал) (број ЈНМВ-1/12)

ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ
   Железничка 6/III, Нови Сад


Упућује: 1. П О З И В за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности материјала за репрезентацију (новогодишњи поклони и рекламни материјал) (број ЈНМВ-1/12)


Позив за достављање понуде
Конкурсна документација-Рекламни материјал


Питања и одговори

1. Одговори на постављена питања у вези ЈНМВ-1/12 od 28.11.2013
2. Одговори на постављена питања у вези ЈНМВ-1/12 od 03.12.2013
  • контакт информације
  •   zavurbvo@gmail.com
  •               021/529-444
  • контакт