Јавне набавке


5. јул 2013. - ЗАВРШЕНО

Поновљен поступак јавне набавке мале вредности рачуноводственог програма, број: ЈНМВ-1/11

ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ
   Железничка 6/III, Нови Сад


Упућује: 1. П О З И В за подношење понуда у поновљеном поступку јавне набавке мале вредности рачуноводственог програма број: ЈНМВ-1/11


Позив за достављање понуде
Конкурсна документација-Рачуноводствени програм
Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ 1-11


Питања и одговори

1. Одговор на постављено питање у вези ЈНМВ-1/11 od 18.07.2013
  • контакт информације
  •   zavurbvo@gmail.com
  •               021/529-444
  • контакт