Јавне набавке


31. јануар 2014. - ЗАВРШЕНО

П О З И В за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности горива за службене путничке аутомобиле Завода број: ЈНМВ-1/05

ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ
   Железничка 6/III, Нови Сад


Упућује: 1. П О З И В за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности горива за службене путничке аутомобиле Завода број: ЈНМВ-1/05

Позив за достављање понуде
Конкурсна документација - горивo за службене путничке аутомобиле Завода
Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ-1/05

  • контакт информације
  •   zavurbvo@gmail.com
  •               021/529-444
  • контакт