Јавне набавке


20. април 2020. - ЗАВРШЕНО

Набавка услуге инфраструктурног одржавања система електронске писарнице и интранет портала у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуде, број ЈНППБОЈП-2/01-558

ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ
   Железничка 6/III, Нови Сад


Набавка услуге инфраструктурног одржавања система електронске писарнице и интранет портала у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуде, број ЈНППБОЈП-2/01-558


Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
Конкурсна документација
Мишљење УЈН
  
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

  • контакт информације
  •   zavurbvo@gmail.com
  •               021/529-444
  • контакт