Јавне набавке


04. мај 2020. - ЗАВРШЕНО

П О З И В за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности боја за плотере број:ЈНМВ-1/02-863

ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ
   Железничка 6/III, Нови Сад


Упућује: П О З И В за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности боја за плотере број:ЈНМВ-1/02-863


Позив за достављање понуде
Конкурсна документација
  
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

  • контакт информације
  •   zavurbvo@gmail.com
  •               021/529-444
  • контакт