Јавне набавке


31. јануар 2014. - ЗАВРШЕНО

П О З И В за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуге осигурања имовине и лица број: ЈНМВ-2/07

ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ
   Железничка 6/III, Нови Сад


Упућује: 1. П О З И В за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуге осигурања имовине и лица број: ЈНМВ-2/07

Позив за достављање понуде
Конкурсна документација - услуге осигурања имовине и лица
Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ-2/07

  • контакт информације
  •   zavurbvo@gmail.com
  •               021/529-444
  • контакт