Јавне набавке


12. фебруар 2020. - ЗАВРШЕНО

П О З И В за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуге чишћења Завода број: ЈНМВ-2/01-393

ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ
   Железничка 6/III, Нови Сад


Упућује: П О З И В за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуге чишћења Завода број: ЈНМВ-2/01-393
Позив за достављање понуде
Конкурсна документација - набавка услуге чишћења Завода
Питања и одговори 1
  
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

  • контакт информације
  •   zavurbvo@gmail.com
  •               021/529-444
  • контакт