Јавне набавке


20. децембар 2019. - ЗАВРШЕНО

П О З И В за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности намештаја број:ЈНМВ-1/11-2952

ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ
   Железничка 6/III, Нови Сад


Упућује: П О З И В за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности намештаја број:ЈНМВ-1/11-2952


Позив за достављање понуде
Конкурсна документација - набавка намештаја
  
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

  • контакт информације
  •   zavurbvo@gmail.com
  •               021/529-444
  • контакт