Јавне набавке


14. новембар 2019. - ЗАВРШЕНО

П О З И В за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности радова на текућем одржавању зграде ЈП "Завод за урбанизам Војводине", Нови Сад, број: ЈНМВ-3/01-2610

ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ
   Железничка 6/III, Нови Сад


Упућује: П О З И В за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности радова на текућем одржавању зграде ЈП "Завод за урбанизам Војводине", Нови Сад, број: ЈНМВ-3/01-2610


Позив за достављање понуде
Конкурсна документација - радови на текућем одржавању зграде
  
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

  • контакт информације
  •   zavurbvo@gmail.com
  •               021/529-444
  • контакт