Јавне набавке


31. јануар 2014. - ЗАВРШЕНО

П О З И В за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности ситног потрошног канцеларијског материјала број: ЈНМВ-1/02

ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ
   Железничка 6/III, Нови Сад


Упућује: 1. П О З И В за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности ситног потрошног канцеларијског материјала број: ЈНМВ-1/02

Позив за достављање понуде
Конкурсна документација - ситан потрошни канцеларијски материјал


Питања и одговори

1. Одговори на постављена питања у вези ЈНМВ-1/02 od 12.02.2014
2. Одговори на постављена питања у вези ЈНМВ-1/02 od 14.02.2014
Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ-1/02

  • контакт информације
  •   zavurbvo@gmail.com
  •               021/529-444
  • контакт