Јавне набавке


12. јун 2019. - ЗАВРШЕНО

П О З И В за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности лиценци за графичку обраду података број:JНМВ-2/03-1341

ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ
   Железничка 6/III, Нови Сад


Упућује: П О З И В за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности лиценци за графичку обраду података број:JНМВ-2/03-1341


Позив за достављање понуде
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације
  
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

  • контакт информације
  •   zavurbvo@gmail.com
  •               021/529-444
  • контакт