Јавне набавке


31. јануар 2014. - ЗАВРШЕНО

П О З И В за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности тонера за штампаче и копир апарате број: ЈНМВ-1/01

ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ
   Железничка 6/III, Нови Сад


Упућује: 1. П О З И В за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности тонера за штампаче и копир апарате број: ЈНМВ-1/01

Позив за достављање понуде
Конкурсна документација - тонери за штампаче и копир апарате


Питања и одговори

1. Одговори на постављена питања у вези ЈНМВ-1/01 od 11.02.2014
2. Одговори на постављена питања у вези ЈНМВ-1/01 od 12.02.2014
Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ-1/01

  • контакт информације
  •   zavurbvo@gmail.com
  •               021/529-444
  • контакт