Јавне набавке


28. мај 2013. - ЗАВРШЕНО

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности рачуноводственог програма

ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ ,
   Железничка 6/III, Нови Сад


Упућује: П О З И В за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности рачуноводственог програма број: ЈНМВ-1/10


Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности рачуноводственог програма број: JNMV-1/10
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Питања и одговори

1. Одговор на постављено питање у вези ЈНМВ-1-10
2. Одговор на постављено питање у вези ЈНМВ-1-10
3. Одговор на постављено питање у вези ЈНМВ-1-10
4. Одговор на постављено питање у вези ЈНМВ-1-10
5. Одговор на постављено питање у вези ЈНМВ-1-10
6. Одговор на постављено питање у вези ЈНМВ-1-10
7. Одговор на постављено питање у вези ЈНМВ-1-10
8. Одговор на постављено питање у вези ЈНМВ-1-10
  • контакт информације
  •   zavurbvo@gmail.com
  •               021/529-444
  • контакт