архива вести


Нови Сад, 12. април 2010.

Завод и ИАУС (Институт за архитектуру и урбанизам Србијe) потписали уговор о дугорочној пословној сарадњи

Дана 12.04.2010. потписан је уговор о дугорочној пословној сарадњи између ИАУС-а и Завода.
Уговор су потписали др Ненад Спасић, директор ИАУС-а и Владимир Зеленовић, дипл.инж.маш. в.д. директор Завода.

Уговором је утврђен заједнички интерес за развијање дугорочне сарадње у циљу унапређења делатности планирања и уређења простора у Републици Србији, као и унапређења метода и организације рада на пословима од заједничког интереса у складу са Дугорочном стратегијом развоја и научно-истраживачког рада Института и програмом рада и развоја Завода.
Уговором су дефинисане области и групе активности стручне сарадње а то су:

- унапређење теорије и праксе планирања и имплементације,
- примена резултата научних истраживања на којима је ангажован Институт,
- припрема, координирања и заједнички рад на изради просторних планова,
- сарадња на имплементацији Просторног плана Србије,
- развој и операционализација информационог система о простору,система индикатора и база података, мониторинга и планске евалуације,
- унапређење институционалних, организационих, нормативних, методолошких и других аспеката планирања као и њихове примене у пракаси,
- припрема научних и стручних скупова, семинара исл.,
- издавање публикације.

Ближи услови пословне сарадње ће сваки пут за сваки конкретан посао бити регулисани посебним уговорима.
  • контакт информације
  •   zavurbvo@gmail.com
  •               021/529-444
  • контакт