архива вести


Нови Сад, 23. август 2021.

Одржан први састанак тематске радне групе за Заштиту животне средине

У оквиру процеса израде Плана развоја АП Војводине 2022-2030. година, 23.08.2021. године je одржан први састанак тематске радне групе (ТРГ) за Заштиту животне средине.

Тема састанка била је презентација анализе стања у области заштите животне средине. Анализа стања је први корак у процесу израде Плана развоја, која ће представљати основ за дефинисање визије, приоритетних циљева и мера.

У оквиру процеса израде Плана развоја АП Војводине 2022-2030. година, 23.08.2021. године je одржан први састанак тематске радне групе (ТРГ) за Заштиту животне средине.

Тема састанка била је презентација анализе стања у области заштите животне средине. Анализа стања је први корак у процесу израде Плана развоја, која ће представљати основ за дефинисање визије, приоритетних циљева и мера.Састанку су, поред чланова ТРГ, присуствовали и представници Завода за урбанизам АПВ, ЈВП Воде Војводине, ЈП Војводинашуме и остали. Састанак је отворила Маја Сокић Хегер, руководилац сeктoрa зa стрaтeшкa истрaживaњa, инoвaциje и рaзвojну eкoнoмску пoлитику Развојне агенције Војводине, која има улогу Секретаријата радних група. У свом уводном обраћању, она је истакла да План развоја АП Војводине представља кровни документ који дефинише будуће правце развоја и даје оквир Покрајинској влади за дефинисање програма и планирање њихове финансијске реализације током периода важења Плана. Нагласила је значај рада ТРГ у дискусији о развојним приоритетима и позвала присутне да својим знањем и искуством допринесу њиховом дефинисању.Након тога, резиме са састанака тематских радних група за Економски развој и Друштвени развој презентовао је проф. др Едвард Јакопин. Презентацију нa тему заштите животне средине одржао je проф. др Дејан Филиповић, при чему је на почетку представио актуелни законски и стратешки оквир докумената у области заштите животне средине. Анализа области заштите животне средине укључивала је квалитет вода, ваздуха и земљишта, управљање отпадом, заштићена природна добра и бука у животној средини. Презентовани су и предлози за израду нових стратешких докумената у складу са постојећим законима и уредбама у надлежности АП Војводине у области заштите животне средине.

Маја Сокић Хегер је затим дала реч Тамари Орловић, заменици руководитељке ТРГ, која је сажето изложила све актуелне пројекте Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине у анализираним темама. Након краће дискусије, Маја Сокић Хегер је закључила састанак позивањем присутних да се активно укључе и електронски пошаљу коментаре и предлоге на презентовану Анализу стања.
  • контакт информације
  •   zavurbvo@gmail.com
  •               021/529-444
  • контакт