архива вести


Београд, 26. април 2021.

Јавни увид поводом израде Просторног плана подручја посебне намене коридора аутопута Београд-Зрењанин-Нови Сад

ЈАВНИ УВИД у Нацрт Просторног плана подручја посебне намене коридора аутопута Београд – Зрењанин – Нови Сад (у даљем тексту: Нацрт просторног плана) одржаће се од 26. априла до 25. маја 2021. године у трајању од 30 дана, сваког радног дана у зградама скупштина Градова Београда, Панчева, Зрењанина и Новог Сада, као и у зградама скупштина општина Опово, Ковачица и Жабаљ, односно биће објављен на интернет страницама министарства надлежног за послове просторног планирања (www.mgsi.gov.rs) и јединицама локалне самоуправе у обухвату предметног просторног плана.

Физичка и правна лица могу доставити примедбе на Нацрт Просторног плана у писаној форми, јединицама локалне самоуправе у току трајања јавног увида, закључно са 25.05.2021. године. Примедбе на Нацрт просторног плана могу се доставити и директно Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Сектор за просторно планирање и урбанизам, Немањина 22-26, 11000 Београд.

Место, време, начини поступак одржавања ЈАВНЕ СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНИ УВИД биће накнадно утврђени ускладу са епидемиолошком ситуацијом у Републици Србији.

PPPPN koridora autoputa BG-ZR-NS.pdf
Izvestaj o SPU PPPPN autoputa BG-ZR-NS na zivotnu sredinu.pdf
1. RK1 - Posebna namena prostora-List 1.1.pdf
2. RK1 - Posebna namena prostora - List 1.2.pdf
3. RK2 - Infrastruktura i zastita - List 2.1.pdf
4. RK2 - Infrastruktura i zastita - List 2.2.pdf
5. RK3 - Karta sprovodjenja - List 3.1.pdf
6. RK3 - Karta sprovodjenja - List 3.2.pdf
SPU - List 1.1.pdf
SPU - List 1.2.pdf
OGLAS.pdf
  • контакт информације
  •   zavurbvo@gmail.com
  •               021/529-444
  • контакт