архива вести


Инђија, 30. новембар 2020.

РАНИ ЈАВНИ УВИД У ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА ИНЂИЈА

Обавештава се заинтересована јавност да је Скупштина општине Инђија донела Одлуку о изради Измена и допуна Плана генералне регулације насеља Инђија, која је објављена у ''Службеном листу општине Инђија'' број 23/20.

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе Инђија, као носилац израде наведеног плана, организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторних целина, могућим решењима за урбану обнову, као и ефектима планирања.

Рани јавни увид одржаће се у трајању од 15 дана, од 02. децембра 2020. године до 17. децембра 2020. године.

Материјал за израду Измена и допуна Плана генералне регулације насеља Инђија биће изложен у згради Скупштине општине Инђија, Улица цара Душана број 1, у Инђији, и доступан на увид заинтересованој јавности:

- у аналогном и дигиталном облику, у згради Скупштине општине Инђија, Улица цара Душана број 1, Инђија.

- у дигиталном облику на званичној интернет адреси општине Инђија (http://www.indjija.net/)

Правна и физичка лица могу да доставе примедбе и сугестије на Материјал за израду Измена и допуна Плана генералне регулације насеља Инђија, у писаном облику, на адресу Одељења за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе Инђија, Улица цара Душана број 1, Инђија, најкасније до 17. децембра 2020. године.
  • контакт информације
  •   zavurbvo@gmail.com
  •               021/529-444
  • контакт