архива вести


Београд, 27. октобар 2020.

Рани јавни увид поводом израде Просторног плана подручја посебне намене коридора аутопута Београд-Зрењанин-Нови Сад


  • контакт информације
  •   zavurbvo@gmail.com
  •               021/529-444
  • контакт