архива вести


Ириг, 6. октобар 2020.

Јавни увид у нацрт плана детаљне регулације за површинску раскрсницу врдник на државном путу IБ реда број 21, Нови Сад-Рума-Шабац, у КО Ириг
Текст огласа Јавни увид ПДР раскрсница Врдник

  • контакт информације
  •   zavurbvo@gmail.com
  •               021/529-444
  • контакт