архива вести


Moкра Гора, 06 – 08.11.2019.

Сусрети просторних планера Србије – 2019

У организацији Инжењерске коморе Србије – Извршни одбор Матичне секције просторних планера, традиционално је одржан скуп „Сусрети просторних планера Србије - 2019“, на тему „Нова улога и одговорност просторних планера“ од 06 - 08. новембра 2019. године, на Мокрој Гори.

На скупу су одржане три панел дискусије на теме: „У сусрет Просторном плану Републике Србије и новом инвестиционом циклусу“ и „Просторно планирање подручја посебне намене“, у којима су активно учешће имали представници ЈП „Завод за урбанизам Војводине“, упознајући остале учеснике са информацијама везаним за просторне планове чији је обрађивач Завод.

У оквиру теренског рада, учесници скупа су имали прилике да дискутују на тему еколошких потенцијала и ризика у планирању заштићених подручја, где је као пример узет Парк природе Шарган – Мокра Гора.

Учесници Скупа су били представници институција, организација и предузећа: Инжењерске коморе Србије, Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије; Министарства одбране Републике Србије; Географског факултета Универзитета у Београду; Архитектонског факултета Универзитета у Београду; Института за архитектуру и урбанизам Србије; Саобраћајног института ЦИП; ЈП „Завод за урбанизам Војводине“; GDI Solutions d.o.o.; Парка природе Мокра Гора; Завода за заштиту природе Србије; ЈП Урбанизам Крагујевац; Републичкoг завода за заштиту споменика културе, јединица локалне самоуправе и други.


  • контакт информације
  •   zavurbvo@gmail.com
  •               021/529-444
  • контакт