архива вести


Нови Сад, 21. мај 2019.

Одржана друга национална радионица за јачање институционалних капацитета у оквиру пројекта ATTRACTIVE DANUBE

Институт за архитектуру и урбанизам Србије (ИАУС) је заједно са ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ организовао Другу националну радионицу за јачање институционалних капацитета у оквиру пројекта ATTRACTIVE DANUBE. Радионица је одржана 21. маја 2019. године у Новом Саду, у сали за састанке ЈП Завода за урбанизам Војводине. Присуствовало је 17 учесника из 6 институција (представника АП Војводине – административне управе, јавног сектора и регионалних организација).

Током првог дела Радионице, учесници су информисани путем презентација о оствареним резултатима Пројекта, концепту „evidence based” планирања који им је представљен, и о прегледу изабраних индикатора територијалне атрактивности и другим националним платформама за праћење територијалне атрактивности (ТАМП). Након уводних презентација уследило је представљање Програма имплементације Регионалног просторног плана АП Војводине и система индикатора за мониторинг територијалног развоја АП Војводине. Ове презентације су одржале мр Драгана Дунчић и Оливера Његомир из ЈП „Завод за урбанизам Војводине“.

На крају првог дела Радионице, представницима стејкхолдера је презентована скица Меморандума о сарадњи – писмо подршке за ТАМП. У оквиру другог дела Радионице, дискусијом су модерирали представници ИАУС-а – др Никола Крунић и МА Александра Гајић, везано за следеће теме: употребљивост ТАМП платформе, индикатори националне територијалне атрактивности и могућности за њихову интеграцију у политике територијалног развоја.
  • контакт информације
  •   zavurbvo@gmail.com
  •               021/529-444
  • контакт