архива вести


Ивањица, 22. мај 2010.

Локална самоуправа у планирању и уређењу простора и насеља

Трећи по реду научни скуп на тему „Локална самоуправа у планирању и уређењу простора и насеља“ у организацији Асоцијације просторних планера Србије наставак је активности Асоцијације са жељом да се покрену, расветле и унапреде одређена питања у домену утицаја просторних, урбанистичких и других планова на простор локалне заједнице. Скуп је одржан у Ивањици од 20. до 22. маја 2010. године.

У контексту нове законске регулативе, а посебно Закона о планирању и изградњи очекује се померање фокуса управљања и одлучивања о просторном развоју ка локалном нивоу због чега је циљ скупа био и да се на стручан начин помогне носиоцима власти на локалном нивоу у решавању конкретних проблема у овој области, преко искустава и примера и могућностима успостаљања нове територијалне организације за ефикасније управљање локалне самоуправе у Србији. Тежиште скупа је било усмерено ка тражењу путева за решавање уочених проблема у духу европских критеријума, као и предузимању заједничких акција у развоју локалних заједница.

Осим друштвене и стручне оцене досадашњих напора и резултата, на скупу су дате смернице и основа за политику даљих активности у овој области. Представници Завода су учествовали на скупу излагањем предности примене ГИС-а у анализи просторних конфликата на примеру урбанистичког плана насеља Ириг.

  • контакт информације
  •   zavurbvo@gmail.com
  •               021/529-444
  • контакт