архива вести


Баиле Феликс, 20. мај 2010.

SEE Transnational Program, Tisa Catchment Area Development – TICAD, 2nd Workshop

У румунском месту Баиле Феликс од 17.05. до 20.05. 2010. одржана је друга по реду радионица у оквиру пројекта Tisa Catchment Area Development – TICAD, у оквиру које су презентована софтверска решења за подршку одлучивању у поступку израде просторних анализа и представљен је досадашњи напредак у реализацији пројекта Tisa Catchment Area Development – TICAD.


Реализација радионице одвијала се у неколико тематских целина:

- TIA tool scoping workshop
- presentation of national analysis and database and discussion
- presentation on draft methodology of synthesis and discussion
- administrative issues (problems, questions regarding project implementation)
- planning of Szeged conference
- discussion on the things to do next
- national opening of the TICAD Project
- study tour (Băile Felix – Băile i Mai – Oradea – Băile Felix)

Поред учесника из Србије, могла су се чути искуства учесника из Румуније, Мађарске и Словачке који су такође пројектни партнери на TICAD међународном пројекту.

Учесници су разговарали о проблемима и начинима дефинисања и прикупљања просторних индикатора, као и специфичностима земаља учесница у изради просторних анализа.
Представници Завода били су Бранко Миловановић, дипл. инж. мелио. и Милко Бошњачић, инж. геод.
  • контакт информације
  •   zavurbvo@gmail.com
  •               021/529-444
  • контакт