архива вести


19. мај 2010.

ЈП Завод за урбанизам Војводине добио два ИПА пројекта

Први позив за конкурисање објављен је у децембру 2009. године.
У оквиру првог позива Завод је конкурисао заједно са Мађарским партнером из Будимпеште - Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
Заједнички пројекти односе се на израде пројеката за рехабилитацију путева у општинама које се налазе у пограничној зони наше две државе:

1. Rehabilitation Planning of Bácsalmás-Bajmok Cross-border Connecting Road
(Територија општине Бачка Топола)

Овим пројектом је предвиђено да се изради комплетна пројектно техничка документација са дозволом за извођење радова за путни правац дужине од 45 km на територији општине Бачка Топола од границе са Републиком Мађарском (гранични прелаз Бајмок) - до насеља Бачка Топола.

2. Rehabilitation Planning of Tiszasz-Djala Cross-border Connecting Road
(Територија општина Нови Кнежевац и Чока)

Овим пројектом је предвиђено да се изради комплетна пројектно техничка документација са дозволом за извођење радова за путни правац дужине од 47,8 km на територији општина Нови Кнежевац и Чока, од границе са Републиком Мађарском (гранични прелаз Ђала) - до насеља Нови Кнежевац - насеље Чока - тромеђа Републике Мађарске, Републике Румуније и Републике Србије - гранични прелаз Рабе.

. Европска заједница је кроз пројекте Rehabilitation Planning of Bácsalmás-Bajmok Cross-border Connecting Road и Rehabilitation Planning of Tiszasz-Djala Cross-border Connecting Road, препознала њихов значај кроз утицај на локално становништво и развој обухваћених делова регија, те је водећи партнер из Републике Мађарске - Lead Beneficiary 19. маја 2010. године од представника ИПА програма прекограничне сарадње Република Мађарска - Република Србија добио писмено обавештење да су оба пројекта прихваћена.
Реализација оба пројекта се планира у периоду јуни 2010. - октобар 2011. године (16 месеци).

На овај начин, Аутономној Покрајини Војводини ће Европска Унија, донацијом од око 700.000 евра, омогућити да се уради пројектна документација за ојачање / рехабилитацију / појачано одржавање пута - реконструкцију ова два веома важна путна правца према суседној Мађарској, у укупној дужини од око 92,80 km.

Изградњом одговарајуће инфраструктуре премостиће се до садашња слаба саобраћајна повезаност што ће имати за резултат ефикаснију размену људи, добара и услуга, односно остваривање могућности за лакши приступ пословима, тржишту, нове привредне активности, размену искустава и знања - уједначеност развоја четири пограничне области.

Путне мреже ће поред локалног имати и шири значај шињеницом да ће бити квалитетније повезане са коридором 10, аутопутем Е-75, који је главни саобраћајни правац према Македонији , Грчкој, Албанији и др.

Израда одговарајуће документације и законом прописаних одобрења, први је корак ка реализацији наведених пројеката.


            
  • контакт информације
  •   zavurbvo@gmail.com
  •               021/529-444
  • контакт