архива вести


Београд, 14. мај 2010.

Потписан уговор о изради Концепта Просторног плана подручја посебне намене међународног пловног пута
Е-80 – Дунав

Дана 14.05.2010. год. у просторијама Републичке агенције за просторно планирање у Београду, свечано је потписан уговор о изради Концепта Просторног плана посебне намене међународног пловног пута Е-80 – Дунав.

Уговор су потписали:
- проф. др. Борислав Стојков, директор Републичке Агенције за просторно планирање,
- др. Ненад Спасић, директор Института за архитектуру и урбанизам Србије,
- Владимир Зеленовић, дипл.инж.маш. в.д. директор ЈП Завода за урбанизам Војводине

Уговором су прецизно дефинисана сва права и обавезе у погледу обима и садржаја послова који треба да се ураде, рокова завршетка уговореног посла, вредности уговора и начина плаћања које имају са једне стране Наручилац посла а са друге стране Извршиоци.
  • контакт информације
  •   zavurbvo@gmail.com
  •               021/529-444
  • контакт